googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/1001257284/?value=0&guid=ON&script=0"/>

לסמגל קונספט מפעל הפרוש על שטח שמעל 3,000 מטר, מאוכלס במיכון המתקדם ביותר בתחום. כיום ניתן לייצר בסמגל כ-10 מטבחים ביום, בכדי לתת מענה ולעמוד בלוחות זמנים בעבור כל הפרויקטים הקבלניים והלקוחות הפרטיים של החברה. המפעל מגובה במחסנים רבים בעבור מטבחים אשר עברו עיטוף וממתינים לאור ירוק מהקבלן לאספקה. לרשות סמגל מס’ משאיות לשם הובלה ומתקינים מן השורה הראשונה. הייצור נתמך במרכז הלוגיסטי שבו מחלקה טכנית, צוות בקרה, מחלקת פרויקטים, הנה”ח ומשרדי ההנהלה.

סמגל מרכז לוגיסטי